21.09.2017 tarihinde yapılacak Kulp İlçe Mahallelerinde Kutu Menfez, Büz Döşeme, Taş Duvar, Tel Örgü ve Beton Yol Yapım İşi

Kulp İlçe Mahallelerinde Kutu Menfez, Büz Döşeme, Taş Duvar, Tel Örgü ve Beton Yol Yapım

İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ihaleler kısmında yer almaktadır.