Evlilik İşlemleri

 

 

KULP  BELEDİYESİ

NİKAH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çiftlerden birinin veya her ikisinin yerleşim yeri adresinin Kulp Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde, Evlendirme Birimimize birlikte müracaat edebilirler.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 134. Md “birbiriyle evlenecek erkek ve kadın evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Çiftler başvuru esnasında aynı yerde değiller ise,Ancak evlendirme yönetmeliğinin 17 md.’sinde yer aldığı gibi evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtasıyla da yürütülebilmektedir. Bunun için özellikle vekalet name düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili evleneceği kişinin kimliğine ilişkin bilgiler ile evlenme işlerinin yürütülmesi için açıkça belirtilmiş olması şarttır.

 

NİKAH BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-EVLİLİK CÜZDAN BEDELİ : Cüzdan Bedeli’nin yatırılması ve makbuzunun başvuru esnası getirilmesi gerekmektedir. 

Cüzdan Bedeli : 100,00 TL.

 

 

2-EVLENME EHLİYET BELGESİ: Yerleşim yeri adresi Kulp Belediyesi sınırları içerisinde olanlar, Evlenme Ehliyet Belgelerini Bağlı oldukları nüfus müdürlüğünden temin edebilirler. 
3-NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında aslı ve fotokopileri getirilecektir.
4-VESİKALIK RESİM (4 ADET): 1 adedi Evlenme Beyanına yapışacak, 3 adedi müracaat sırasında getirilecektir. Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

5-SAĞLIK RAPORU VE TALASEMİ(Akdeniz Anemisi) TESTİ: Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 123. ve 124. maddelerinde belirtilen, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir  laboratuvar testlerini,Sağlık kuruluşuna birlikte müracaat etmeleri koşulu ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerde, Kamu yararına çalışan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptırabileceklerdir.

“Evlenme İzin Belgesi” talep edenler, Evlenme Beyanını 2 adet ve resimli olacak şekilde dolduracaktır.

(Adresleri Kulp  Belediyesi sınırları dışında olup da Belediyemizde evlenmek isteyenler, içlerinden birinin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek “Evlenme İzin Belgesi” getireceklerdir.)
    Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir. (Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesinden “İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.)
Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, Birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır. 

 

EVLENME YAŞI:

    18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir. 
    17 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne - baba veya vasinin, Muhtar veya Noter huzurunda veya birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylatılacak, nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. Anne - baba veya vasi nikahta bulunacaklardır.

    16 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulundukları Konsolosluktan alacakları Türkçe Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaklardır. 
    
    Bekarlık Belgelerinde; Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekar, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır. (Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir. Bekarlık Belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.

    Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün)

 

Kulp Belediyesi

Şahitlik Şartları Madde 28 – Şahit olabilmek için ergin ve  ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. (1) Görünüşleri itibariyle  evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve evlenmenin yapıldığına şahittir.

 

 

 

 ADI SOYADI: HÜSEYİN ÇAÇAN

 Telefon No: 04128312036

 Adres:Kulp Belediye Başkanlığı  Evlendirme Memurluğu  Kulp/ Diyarbakır