2017 Kulp Belediyesi Faaliyet raporu

           

  III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

        A-Mali Bilgiler

        1-Bütçe uygulama Sonuçları;

 

Kulp Belediye Başkanlığımızın  2017 Yıllı faaliyet dönemi Gelir ve Gider tablosu  aşağıya çıkartılmıştır.

ANA GELİR KALEMLERİ

Gelirin

Açıklama

Bütçe İle

Toplam          Tahakkuk

Yılı   Net Tahsilatı

Devreden Tahakkuk

Tahsil

Kodu

Tahmin

Oranı

I

II

Edilen

%

1

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

310.240,99

520.421,55

53.537,94

466.883,61

 

1

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

670.439,76

182.962,64

154.598,94

28.363,70

 

1

6

Harçlar

1.614.070,69

18.211,66

15.238,05

2.973,61

 

1

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

39.974,71

0,00

0,00

0,00

 

3

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 

 

 

 

 

3

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

438.621,07

76.594,69

76.594,69

0,00

 

3

4

Kurumlar Hasılatı

129.725,19

129.725,19

0,00

129.725,19

 

3

6

Kira Gelirleri

520.485,00

354.309,86

98.309,72

256.000,14

 

4

2

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

367.500,00

750.000,00

750.000,00

0,00

 

4

3

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve yardımlar

210.000,00

87.653,00

87.653,00

0,00

 

4

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

354.637,50

104.844,00

104.844,00

0,00

 

4

5

Proje Yardımları

0,00

763.046,82

763.046,82

0,00

 

5

1

Faiz Gelirleri

51.047.04

11.295,00

11.295,00

0,00

 

5

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

14.261.663,14

12.661.353,82

12.661.353,82

 

 

5

3

Para Cezaları

209.039,31

10.942,16

10.942,16

0,00

 

5

9

Diğer Çeşitli Gelirler

360.565,21

71.202,89

71.202,89

0,00

 

6

 0

Sermaye Gelirleri

226.303,22

0,00

0,00

0,00

 

6

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

0

0

0

0

 

6

2

Taşınır Satış Gelirleri

0

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

20.200.000,00

15.742.563,15

14.858.617,03

883.946,25

  

 

 

Belediyemiz 2017 Yıllı faaliyet dönemi Bütçe giderleri aşağıya çıkartılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Ekonomik Sınıflandırma

Açıklama

Bütçe İle

Net Bütçe

Bütçe

Açıklama Oran            %

Verilen

Ödeneği

Gideri

Ödenek

Toplamı

Toplamı

1

PERSONEL GİDERLERİ

3.943.676,68

3.943.676,68

3.725.895,29

 

2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

771.227,14

771.227,14

695.060,33

 

3

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

13.804.922,02

13.804.922,02

10.629.755,14

 

4

FAİZ GİDERLERİ

1.188.300,00

1.188.300,00

406.372,18

 

5

CARİ TRANSFERLER

628.299,08

628.299,08

281.172,98

 

6

SERMAYE GİDERLERİ

17.182.950,00

17.182.950,00

7.812.630,16

 

9

YEDEK ÖDENEKLER

429.446,08

429.446,08

0

 

T O P  L A M

37.948.821,00

37.948.821,00

23.550.886,08

 

 

Bütçe    Kodu

Açıklama

Bütçe İle Verilen            Ödenek

Net Bütçe Ödeneği     Toplamı

Bütçe      Gideri   

     Toplamı

Açıklama         %

 
 
 

31

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7.765.711,80

7.765.711,80

6.565.084,98

 

 

32

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.029.202,03

3.029.202,03

1.068.160,06

 

 

34

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

444.914,33

444.914,33

335.991,48

 

 

39

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

24.685.663,59

24.685.663,59

14.131.602,05

 

 

53

KÜLTÜR VE SOS.İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.023.329,25

2.023.329,25

1.450.047,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O P L A M

37.948.821,00

37.948.821,00

23.550.886,08

 

 

  EMANETLER  

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

Devir edilen

320

 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

2.531.161,95

9.726.278,14

7.195.116,19

330

 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

1.984.317,88

2.621.936,68

637.618,80

333

 EMANETLER HESABI

341.187,03

1.299.766,85

958.579,82

360

 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

946.665,64

1.060.946,75

114.281,11

361

 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

1.409.475,46

1.458.027,83

48.552,37

362

 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR HESABI

133.615,48

136.450,83

 

2.835,35

 

 

 

 

 

T O P L A M

7.346.423,44

16.303.407,08

8.956.983,64