TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞ SINAV İLANI

 

        24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlnan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişilerin sınav giriş bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
Kulp Belediye Başkanlığınca İlan Olunur 14/03/2018  

 

SINAV GİRİŞ BİLGİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!!!

 

  NOT*: 696 Sayılı KHK. gereği yukarıda belirtilen personelin Arşiv Araştırması Valilik Makamından istenmiş, ancak henüz neticelendirilememiştir.  Arşiv araştırması olumsuz (menfi) olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecek, ayrıca, 696 sayılı KHK.da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların geçiş işlemi  yapılsa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.  Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.